Psy do adopcji - Schronisko w Krzesimowie

Status Stowarzyszenia

Świdnickie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami

Celami Świdnickiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami jest przede wszystkim: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. 

W szczególności celami stowarzyszenia jest: zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt, sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem praw w dziedzinie ochrony praw zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt, współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawnienia i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko prawom zwierząt, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt, prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie ich we własnym zakresie oraz w formie zleconej, prowadzenie działań w zakresie leczenia zwierząt, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i ochrony ich praw, w tym współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi w celu wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i ochrony środowiska.

Schronisko w Krzesimowie - jak możesz pomóc podopiecznym schroniska - adopcje psów, suczek, szczeniaków, psów starszych lub chorych

Jak możesz pomóc?

nie da się opisać psiej wdzięczności

Głównym sposobem pomocy o którą najbardziej prosimy to pomoc w adopcjach. Zachęcaj znajomych i rodzinę do adopcji psiaków. Informuj wszystkich o istnieniu naszego schroniska, o wspaniałych psach jakie czekają na własne domy.
Dzięki fundacji Młodzi Młodym nasze schronisko ma możliwość zbierania 1% podatku. Zachęcamy zatem do przekazania 1% dla Krzesimowskich psiaków - to nic nie kosztuje!
Rób zakupy online poprzez stronę fanimani.pl gdzie możesz wybrać nasze schronisko jako organizację, której zostanie przekazany procent wartości sprzedaży.

Wesprzyj finansowo naszych podopiecznych:
Świdnickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
32 1240 5497 1111 0000 5006 4065

Schronisko w Krzesimowie wspierają